Het Nutspand in Edam, aan Jan Nieuwenhuizenplein 9, is jarenlang de zetel geweest van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. De Maatschappij stond in de ruim 200 jaar van haar bestaan aan de wieg van de Onderwijswet, Nutscholen, Nutspaarbanken (nu de Volksbank), het VSBfonds, Nutsbibliotheken en diverse andere initiatieven, zoals volkstuinen en culturele verenigingen.

Bij de verkoop in 2018 is afgesproken dat het pand tot in lengte van dagen voor het publiek toegankelijk zal zijn tijdens de Open Monumentendagen en er een aparte website aan het het Nutspand wordt gewijd.

Geschiedenis en fotogallerij
Disclaimer